Prosjekt: OSL-T2 Gardermoen
 Oppdragsgiver: Oras AS
 Byggherre: OSL Avinor AS

 Kontraktstype: NS 3401
 Kontraktsverdi: 240 mill NOK
 Ferdigstillelsesår: 2013-2017
 Bemanning: 100 mann

 Arbeidsomfang: VVS konsulent med ansvar for fremdrifts-/prosjekterings-/oppstarts-
 og bemanningsplaner i forbindelse med tilbud, etablering av S-kurver

 Etterskrift: Kontrakten vunnet. Planlegging av arbeider pågår i tillegg til
 etablering av nødvendig dokumentasjon iht til kontraktsbilag.

Fagkunnskap gir trygghet.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de