• Ass. PL med KS-HMS ansvar: BI Nydalen 100 000 m²
  Ass. PL med KS-HMS ansvar: BI Nydalen 100 000 m²
 • Ass. PL med KS-HMS ansvar: BI Nydalen 100 000 m²
  Ass. PL med KS-HMS ansvar: BI Nydalen 100 000 m²
 • Prosjektleder: DnB Bjørvika - 3 bygg - 92 000 m²
  Prosjektleder: DnB Bjørvika - 3 bygg - 92 000 m²
 • VVS Konsulent: DnB Bjørvika - 3 bygg - 92 000 m²
  VVS Konsulent: DnB Bjørvika - 3 bygg - 92 000 m²
 • Prosjektleder: KLP Bygget 40 000 m²
  Prosjektleder: KLP Bygget 40 000 m²
 • Prosjektleder: KLP Bygget 40 000 m²
  Prosjektleder: KLP Bygget 40 000 m²
 • Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
  Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
 • Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
  Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
 • Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
  Prosjektleder: Nye Ahus Lørenskog 137 000 m²
 • VVS konsulent: Nytt Østfoldsykehus 85 500 m²
  VVS konsulent: Nytt Østfoldsykehus 85 500 m²
 • VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
  VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
 • VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
  VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
 • VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
  VVS konsulent: Oslo Lufthavn 117 000 m²
 • Prosjektleder: Posten Ny Østlandsterminal 76 000 m²
  Prosjektleder: Posten Ny Østlandsterminal 76 000 m²
 • Prosjektleder: Posten Ny Østlandsterminal 76 000 m²
  Prosjektleder: Posten Ny Østlandsterminal 76 000 m²
 • VVS konsulent: Statoil Sandsli 55 000 m²
  VVS konsulent: Statoil Sandsli 55 000 m²
 • Anleggsleder: Lilleberg borettslag
  Anleggsleder: Lilleberg borettslag
 • Anleggsleder: Lilleberg borettslag
  Anleggsleder: Lilleberg borettslag
 • Grefsen - Mai 2013 (1 av 4)
  Grefsen - Mai 2013 (1 av 4)
 • Grefsen - Mai 2013 (2 av 4)
  Grefsen - Mai 2013 (2 av 4)
 • Grefsen - Mai 2013 (3 av 4)
  Grefsen - Mai 2013 (3 av 4)
 • Grefsen - Mai 2013 (4 av 4)
  Grefsen - Mai 2013 (4 av 4)
 • Instrumentrørlegger: Statfjord B, Snorre A
  Instrumentrørlegger: Statfjord B, Snorre A
 • Instrumentrørlegger: Statfjord B, Snorre A
  Instrumentrørlegger: Statfjord B, Snorre A

 

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å vite mere om noen av våre referanse prosjekter ovenfor.

DnB Nor Bjørvika


 


 Prosjekt: DNB Nor – Barcode Bygg A
 Oppdragsgiver:
Oras AS
 Byggherre:
Vedal Prosjekt AS
 Kontraktstype: NS 3430 med avvik
 Kontraktsverdi:
100 mill NOK
 Ferdigstillelsesår:
2010-2012
 Bemanning:
50 mann

 Arbeidsomfang: VVS konsulent med ansvar for å etablere sluttdokumentasjon i form av FDV for Bygg A
 Prosjekt: Nye Ahus
 Oppdragsgiver:
Helse Øst RHF v/ Nye Ahus
 Byggherre:
Nye Ahus
 Kontraktstype:
NS 3401
 Kontraktsverdi:
350.0 mill NOK
 Ferdigstillelsesår:
2005-2008

 Arbeidsomfang: Prosjektleder med ansvar for Fremdriftsplanlegging, FDV & Grensesnittansvarlig, Rapportering med
 S-kurver for sanitær, varme, kjøling, brannslokking, gass og trykkluft Prosjekt: Statoil Sandsli - Bergen
 Oppdragsgiver:
Oras AS
 Byggherre:
StatoilHydro ASA
 Kontraktstype:
NS (Mangler info)
 Kontraktsverdi:
115 mill NOK
 Ferdigstillelsesår:
2012-2014
 Bemanning:
Prognose 65 mann

 Arbeidsomfang: VVS konsulent med ansvar for fremdrifts- og bemanningsplaner i forbindelse med planlegging av drift,
 etablering av S-kurver

Nye Østfold Sykehus


 

 
 Prosjekt: Nye Østfold Sykehus
 Oppdragsgiver: Helse Øst RHF v/ Prosjekt nytt østfoldsykehus

 Byggherre: Prosjekt nytt østfoldsykehus
 Kontraktstype: NS 3430
 Kontraktsverdi: 80 mill NOK
 Ferdigstillelsesår: 2011-2016
 Bemanning: prognose 45 mann


 Arbeidsomfang: VVS konsulent med ansvar for fremdrifts-/prosjekterings-/oppstarts-
 og bemanningsplaner i forbindelse med tilbud Gassanlegg, etablering av S-kurver

Fagkunnskap gir trygghet.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de