Posten – Ny Østlandsterminal

 


 Prosjekt: 
Posten – Ny Østlandsterminal
 Oppdragsgiver: Posten Norge AS
 Byggherre: Posten Eiendom Robsrud AS
 Kontraktstype: NS 3401
 Kontraktsverdi: 300 mill NOK
 Ferdigstillelsesår: 2008-2009
 Bemanning: 120 mann

 Arbeidsomfang: Prosjektleder med ansvar for Fremdriftsplanlegging, koordinering med andre entrepriser før oppstart.
 Tilrettelegge underlag for rapportering med S-kurver til andre prosjektdeltakere.

Fagkunnskap gir trygghet.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de